Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh năm 2022 bằng 2 phương thức tuyển sinh: một là xét tuyển từ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia Hồ Chí minh năm 2022 chiềm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành, hai là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chiếm tỉ lệ tối thiểu là 85% chỉ tiêu ngành…

Đang làm bài thi