Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Hướng dẫn đăng ký dự thi bài kiểm tra đánh giá năng lực đại học Bách khoa Hà nội

Phương thức xét tuyển này có 2 hình thức: Tuyển thẳng với các em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT và các thí sinh có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đối với những thí sinh còn lại.

Đang làm bài thi