Lớp học chưa có tiền lệ

Bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên gắn với giữ chất lượng dạy học trước đại dịch Covid-19, ngành Giáo dục các địa phương tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều phương án, kịch bản sát thực tiễn.

Đang làm bài thi