Yếu tố quan trọng

‘Yếu tố con người là rất quan trọng’. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã nhiều lần nhấn mạnh điều này trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT (trước đây là Kỳ thi THPT Quốc gia).

Chuyện học và chuyện đời

Giống loài nào cũng phải học để tồn tại, thích nghi và phát triển. Ở trình độ cao, học vấn lại càng quan trọng. Học vấn giúp cho đời thêm màu sắc, hiểu biết để không lạc lõng, không tự đại, không buông xuôi. Học vấn là khả năng tự học, tự hỏi chính mình.

Đang làm bài thi