Học online, thi trực tiếp

Nội dung này nằm trong Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó Covid-19 do Bộ Giáo dục & Đào tạo gửi các Sở, ban hành ngày 13/12.

Đang làm bài thi