Điểm chuẩn ngành Marketing

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Hà Nội 7340115 D01 34.48 Dạy bằng Tiếng Anh D01 36.63 Điểm thi TN THPT (dạy bằng tiếng anh) 2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7340115 […]

Điểm chuẩn ngành Viễn thông

STT Tên trường Ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CN9 A00, A01 26 điểm TA>=4 A00, A01 […]

Điểm chuẩn Ngành Kế toán

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc Đại học Hoa Lư 51340301 A00, A01, D01, D07 14 A00, A01, D01, D07 14 Điểm thi TN THPT Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 7340301 A00, A01, D01, D07 […]

Điểm chuẩn Ngành Ngân hàng

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc Học viện Chính sách và Phát triển 7340201 A00, A01, D01, D07 23.5 Xét học bạ A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3/10 24.9/30 Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh […]

Đang làm bài thi