Điểm sàn đại học, cao đẳng 18 trường quân đội năm 2020

Ngày 18-9, Ban tuyển sinh, Bộ Quốc phòng vừa đưa ra mức điểm nhận hồ sơ của 18 trường quân đội mùa tuyển sinh 2020.

Trong đó, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị có điểm sàn cao nhất khi lấy từ 21 đến 25.5 điểm. Kế đến là Học viện Khoa học quân sự, mức điểm cũng từ 19 đến 24 điểm, tùy từng miền, từng đối tượng nam hay nữ.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào này được tính theo thang điểm 30 và bao gồm cả điểm ưu tiên. Riêng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Ngưỡng điểm xét nhận hồ sơ vào 18 học viện, trường trong quân đội sẽ từ 15 đến 25,5 điểm

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng lưu ý:

– Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9;

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên;

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành quân sự cơ sở năm 2020

Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2:

– Đào tạo Đại học: 15,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

– Đào tạo Cao đẳng: 10,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

Đang làm bài thi