Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2021

Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

Điểm chuẩn trường đại học văn hóa thể thao và du lịch năm 2021

 >>Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi