Đáp án và nhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 đã được Bộ GD công bố tối 31/3, dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết môn Sử. 

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử đã được cập nhật

Nhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử 
Xem thêm đáp và nhận định đầy đủ các môn đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 tại đây: bit.ly/deminhhoaTHPT2022
Đang làm bài thi