Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2020 có đáp án

Ngày 3/4, nhằm giúp các em học sinh có định hướng ôn thi THPT quốc gia hiệu quả, bộ giáo dục và đào tạo đã công bố đề tham khảo THPT quốc gia môn toán cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới. Đề thi bao gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài là 90 phút. 

1. Ma trận đề thi

Theo thống kê, cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2020 môn toán tập trung ở chương trình toán lớp 12, chỉ 10% còn lại thuộc chương trình toán lớp 11. Cụ thể trong 50 câu thì có 5 câu toán lớp 11 và 45 câu toán 12.

Lớp Chủ đề Tổng số câu
Lớp 12 Khảo sát hàm số và liên quan 13
Lũy thừa – Mũ – Logarit 8
Nguyên hàm – Tích phân 7
Số phức 3
Khối đa diện và thể tích 3
Thể tích khối tròn xoay 3
Hình Oxyz 8
Tổ hợp xác suất 2
Lớp 11 Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân 1
Quan hệ vuông góc trong không gian 2
Tổng số câu của đề tham khảo 2020 môn toán  50 câu

2. Đề tham khảo 2020

Tải tài liệu
Đang làm bài thi