Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2016 – 2017 THPT Việt Đức chi tiết – Mã đề 01

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2016 – 2017 THPT Việt Đức chi tiết – Mã đề 01 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi