Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 9 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi