Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định ảnh, tạo ảnh khi thực hiện phép vị tự

Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định ảnh, tạo ảnh khi thực hiện phép vị tự đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi