Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể là tài liệu được biên soạn theo hình thức bài giảng điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi