Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945) Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời

Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945) Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi