Khối trường quân đội thông báo thời hạn đăng ký sơ tuyển

Ngày 20/06/2020 là thời hạn đăng ký tham gia sơ tuyển vào khối các trường quân đội. Theo đó, thí sinh đăng ký và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng quân sự theo các tổ hợp xét tuyển.

Đang làm bài thi