Ma trận và nhận định đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 môn Địa lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ma trận và nhận định đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 môn Địa lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online THPT quốc gia 2021 môn Toán có hướng dẫn giải chi tiết

Tải tài liệu
Đang làm bài thi