Đề thi thử vào lớp 10 môn GDCD năm 2019 – 2020 sở Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn GDCD năm 2019 – 2020 sở Hà Nội đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online đề thi vào 10 môn Toán có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi