Đề minh họa 2020 môn giáo dục công dân có đáp án chi tiết

Để giúp cho các bạn học sinh có thể làm quen với kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, vào ngày 07/05/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn giáo dục công dân.

Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm và thời gian sẽ làm bài thi là 50 phút. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng xem đề minh họa 2020 môn môn giáo dục công dân, ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm Bộ Đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 gồm 14 môn thi.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi