Bài tập phần đọc hiểu và đục lỗ trong đề thi minh họa đại học năm 2017 và 2018 của cô trang anh

Bài tập phần đọc hiểu và đục lỗ trong đề thi minh họa đại học năm 2017 và 2018 của cô trang anh đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi