Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2 tháng 5 năm 2020 môn địa lý

Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2 tháng 5 năm 2020 môn địa lý đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết và tải bản đầy đủ để ôn luyện cho tốt nhé!

Hướng dẫn thi online và xem đáp án. 

Tải tài liệu Thi online & xem đáp án
Đang làm bài thi