Giáo án Âm nhạc 7 bài 7 Nhạc lí Gam trưởng – Giọng trưởng ANTT Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Giáo án Âm nhạc 7 bài 7 Nhạc lí Gam trưởng – Giọng trưởng ANTT Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi