Giảm áp lực cho giáo viên khi dạy trực tuyến

Trong gần 2 năm qua, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều xáo trộn cho ngành giáo dục và đào tạo. Học sinh không được đến trường, các trường học phải chuyển sang dạy học trực tuyến, kế hoạch học tập bị đảo lộn… khiến giáo viên, học sinh gặp phải những khó khăn, thách thức và những áp lực khi dạy trực tuyến trong thời gian dài.

Đang làm bài thi