Tra cứu Điểm thi
Thách thức Tư duy Thuật toán Bebras

Chú thích:

  • Ký tự “*”: Thí sinh tô nhiều đáp án, không tính điểm
  • Ký tự “trống”: Thí sinh không tô đáp án, không tính điểm
  • Ký tự “,”: 2 lựa chọn của câu trả lời/ đáp án

Chú thích ký hiệu giải thưởng:

  1. C (National Champion): Vô địch Quốc gia
  2. H (High Distinction): Xuất sắc
  3. D (Distinction): Giỏi
  4. S (School Champion): Vô địch cấp Trường

Chi tiết về cơ cấu giải thưởng xem tại: bebras.vn

Đang làm bài thi