Tra cứu Điểm thi
Thách thức Tư duy Thuật toán Bebras

– Điểm tối đa là: 135

– Cơ cấu giải thưởng:

  • C: National Champion: Vô địch Quốc gia
  • H: High Distinction: Xuất sắc
  • D: Distinction: Giỏi
  • S: School Champion: Vô địch Trường

Đang làm bài thi