Tra cứu Kết quả

+) HD (Honor Roll of Distinction: Honor Roll Certificate): Giấy chứng nhận xuất sắc – Học sinh đạt điểm top 1% của kỳ thi.+) H (Distinction: Certificate of Distinction): Giấy chứng nhận giỏi – Học sinh đạt điểm top 5% của kỳ thi.

+) A (Achievement:  Certificate of Achievement): Dành cho thí sinh nhỏ tuổi đạt thành tích cao (thay đổi theo thí sinh từng năm).

+) C (Consolation prize): Giấy chứng nhận khuyến khích – Học sinh đạt điểm top 6% – 10% của kỳ thi AMC10/12 tổ chức tại Việt Nam.

+) SchoolRank: Xếp hạng của thí sinh so với các thí sinh khác của trường mình tham gia kỳ thi AMC10/12 năm 2022.

+) GroupRank: Xếp hạng của thí sinh so với các thí sinh khác tham gia kỳ thi AMC10/12 năm 2022.

Các thí sinh sẽ nhận các giấy chứng nhận Nhất trường, Nhì trường, Ba trường tương ứng với điểm số cao nhất trường, nhì trường và thứ ba trường.

Đang làm bài thi