Tra cứu Kết quả

Chú thích kết quả Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ – AMC8:

+) D (Distinction Certificate): Giải Vô địch – Dành cho mỗi thí sinh đạt điểm tối đa.

+) HD (Honor Roll of Distinction Certificate): Giải Xuất sắc – Dành cho mỗi thí sinh đạt kết quả cao top 1% của cả Kỳ thi.

+) H (Honor Roll Certificate): Loại Giỏi – Dành cho thí sinh đạt kết quả cao top 5% của cả Kỳ thi.

+) A (Certificate of Achievement):Loại Khá – Dành cho các thí sinh lớp 4, 5, 6 đạt thành tích cao.

+) C (Giải khuyến khích) – Top 6% – 10% của kỳ thi AMC8 tổ chức tại Việt Nam.

+) G (First Place): Giải vàng – Dành cho thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi trường.

+) S (Second Place): Giải bạc – Dành cho thí sinh có số điểm cao thứ hai của mỗi trường.

+) B (Third Place): Giải đồng – Dành cho thí sinh có số điểm cao thứ ba của mỗi trường.

+) SchoolRank: Xếp hạng của thí sinh so với các thí sinh khác của trường mình tham gia kỳ thi AMC8 năm 2022.

+) GroupRank: Xếp hạng của thí sinh so với các thí sinh khác tham gia kỳ thi AMC8 năm 2022.

Đang làm bài thi