Tra cứu Kết quả

Chú thích ký hiệu giải thưởng:
1. D: Certificate of Distinction – Học sinh đạt điểm tuyệt đối của kỳ thi 25/25 điểm.
2. HD: Honor Roll of Distinction – Học sinh đạt điểm top 1% của kỳ thi.
3. H: Honor Roll – Học sinh đạt điểm top 5% của kỳ thi.
4. A: Achievement – Thí sinh từ lớp 6 trở xuống và đạt điểm cao.
5. C: Giải khuyến khích – Thí đạt điểm trong top 6%-10% của kỳ thi tại Việt Nam (ngoại trừ thí sinh đã đạt các giải: D, HD, H và A).
6. G : Gold – Thí sinh đạt điểm cao Nhất trường.
7. S : Silver – Thí sinh đạt điểm cao Nhì trường.
8. B : Bronze – Thí sinh đạt điểm cao Ba trường
Chi tiết về cơ cấu giải thưởng xem tại: https://www.amcvietnam.edu.vn/8

Đang làm bài thi