Điểm chuẩn Khoa Luật – Đại học QGHN năm 2021

Đại học QGHN chính thức công bố điểm chuẩn Khoa Luật năm 2021. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo!

TT

Ngành học/Mã ngành

Chỉ tiêu

Các tổ hợp xét tuyển

Khối

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1.

Luật

(7380101)

390

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

27.75

27.0000 98

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

25.15

24.6500 99

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

D01

26.10

26.1000 97

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

D03

25.50

25.5000 95

Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHXH

D78

26.55

26.3000 96

Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHXH

D82

24.55

24.5500 99

2.

Luật

Chất lượng cao đáp ứng TT23/2014/BGD &ĐT  (7380101CLC)

60

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

25.85

9.2000 90

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHXH

D78

3.

Luật thương mại quốc tế

(7380109)

60

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

26.50

26.5000 94

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

D01, D03

Toán, Ngoại ngữ, KHTN

D78, D80

4.

Luật kinh doanh

(7380110)

190

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

26.05

25.5500 93

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

D01

Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHXH

D90, D91

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi