Điểm sàn Đại học Mỏ – Địa Chất năm 2020: Chỉ 15 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ – Địa Chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 (điểm sàn) trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêuxét KQthi THPT Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận hồ sơ
1 7340101 Quản trị kinh doanh 270 Toán  Lý  Hóa 16.50
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
Toán  Hóa  Anh
2 7340201 Tài chính – ngân hàng 40 Toán  Lý  Hóa 16.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
Toán  Hóa  Anh
3 7340301 Kế toán 270 Toán  Lý  Hóa 16.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
Toán  Hóa  Anh
4 7440201 Địa chất học 10 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
5 7480201 Công nghệ thông tin 250 Toán  Lý  Hóa 17.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
6 7480206 Địa tin học 30 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Văn  Toán  Lý
Toán  Hóa  Anh
7 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 50 Toán  Lý  Hóa 17.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Hóa  Sinh
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí 120 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
9 7520201 Kỹ thuật điện 100 Toán  Lý  Hóa 16.00
Toán  Lý  Anh
10 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 80 Toán  Lý  Hóa 18.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Hóa  Anh
11 7520301 Kỹ thuật hoá học(Chương trình tiên tiến) 30 Toán  Lý  Hóa 18.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
Toán  Hóa  Anh
12 7520320 Kỹ thuật môi trường 40 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Hóa  Sinh
Toán  Hóa  Anh
13 7520501 Kỹ thuật địa chất 20 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
14 7520502 Kỹ thuật địa vật lý 10 Toán  Lý  Hóa 18.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Hóa  Anh
15 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 40 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Văn  Toán  Lý
Toán  Văn  Anh
16 7520601 Kỹ thuật mỏ 50 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Văn  Toán  Lý
Toán  Văn  Anh
17 7520604 Kỹ thuật dầu khí 100 Toán  Lý  Hóa 16.00
Toán  Lý  Anh
18 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 20 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Văn  Anh
Toán  Hóa  Anh
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng 100 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Văn  Toán  Lý
Toán  Hóa  Anh
20 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 10 Toán  Lý  Hóa 17.00
Toán  Lý  Anh
21 7850103 Quản lý đất đai 40 Toán  Lý  Hóa 15.00
Toán  Lý  Anh
Toán  Hóa  Sinh
Toán  Văn  Anh

Ghi chú: Công thức tính điểm xét 

– Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển  (nếu có)

– Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán

(HĐTS)

Nguồn: Đại học Mỏ – Địa Chất

Đang làm bài thi