Đáp án chính thức bộ đề thi THPT quốc gia 2020

Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án chính thức đầy đủ các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào chiều 12-8

1. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT

Thang điểm chính thức môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.
Đáp án chính thức môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT
Thang điểm chính thức môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Đáp án chính thức môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Ngữ văn

2. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Đáp án đề thi Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

3. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.
Đáp án đề thi Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh

Khối KHTN

4. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Đáp án môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

5. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Sinh học của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Đáp án môn Sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Sinh

6. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Đáp án môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Hóa học

Khối KHXH

7. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử

8. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Địa lý của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Đáp án đề thi Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Địa lý

9. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn GDCD của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án môn GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.
Đáp án đề thi GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn GDCD

Đang làm bài thi