Đáp án đề thi vào 10 năm 2020 tại TP.HCM môn Văn

1. Đáp án chính thức môn văn vào lớp 10 TP.HCM năm 2020:

Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 1.
Đáp án văn vào lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 2.
Đáp án văn vào lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 3.
Đáp án văn vào lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 4.
Đáp án văn vào lớp 10 TP.HCM năm 2020

2. Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 TP.HCM năm 2020:

Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 5.
Đáp án toán vào lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 6.
Đáp án toán vào lớp 10 TP.HCM năm 2020

3. Đáp án chính thức môn tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM năm 2020:

Đáp án chính thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM - Ảnh 7.
Đáp án tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM năm 2020

Đang làm bài thi