Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán chuyên KHTN

Đề chuyên Toán vòng 1 của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay khá nhẹ nhàng, hay và không quá khó.

Sau đây là Lời giải đề thi Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020:

Đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đang làm bài thi